Vyhledávání pozic

Bazénový specialista – Mountfield Karlovarsko a Rakovnicko

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pro účely tohoto výběrového řízení. Pro bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů klikněte na Zobrazit více

Pro účely výběrového řízení na pozici, na kterou se hlásíte, bude naše společnost Mountfield a.s., se sídlem Mnichovice - Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 25164, IČO: 25620991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl B, vložka 5024 jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste vyplnil/a na této stránce, údaje z Vašeho zaslaného životopisu (či dalších dokladů, které připojíte) a případně Vaše již zveřejněné profesní údaje (včetně sociální sítě LinkedIn). Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je jednání o možném uzavření smlouvy. K tomuto zpracování tedy nepotřebujeme získat Váš souhlas. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v softwarové aplikaci, jejímž poskytovatelem a provozovatelem je společnost LMC s.r.o., se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, IČO: 26441381, které budou Vaše osobní údaje jako zpracovateli zpřístupněny. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení.

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte následující práva: právo na informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na sdělení, kterým příjemcům Vaše osobní údaje poskytujeme, a o zdrojích, ze kterých pocházejí, jakož i právo na opravu a aktualizaci Vašich osobních údajů. Za podmínek stanovených právními přepisy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (osobní údaje, které potřebujeme pro uplatnění našich práv, vymazány nebudou), na přenesení Vašich osobních údajů jinému správci, na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a právo vznést námitku proti konkrétnímu zpracování Vašich osobních údajů. Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo na vysvětlení a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/. Za účelem ochrany Vašich osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat v případě uplatňování Vašich práv prostřednictvím emailu gdpr@mountfield.cz nebo písemně na adresu sídla naší společnosti; v případě pochybností o odesílateli emailu nebo písemnosti jsme oprávněni vhodným způsobem ověřit Vaši totožnost.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy